"Alle overheidsinstanties
kunnen bij ons terecht."

Juridische ondersteuning

Lokale besturen, hulpverleningszones en andere overheidsinstanties zien zich evengoed geconfronteerd met de problematiek van de slechte betalers. enactis is al sinds jaar en dag een vaste partner van verschillende Oost-Vlaamse bestuursniveaus.

Naast de klassieke ambtelijke dienstverlening bij de invordering van hun schuldvorderingen, bieden we bijvoorbeeld ook relevante opleidingen aan voor het personeel van deze diensten. De toepasselijke wetgeving is immers complex en verandert frequent: het is nochtans belangrijk om de juiste rechtsgrond te hanteren, bij het opstellen van de uitvoerbare titels en bij het voeren van de vestigings- of aanslagprocedure.

De aard van deze schuldvorderingen vereist ook vaak een specifieke aanpak, die we vooraf samen met u bespreken.