ADVOCATEN

samen sterk

Als gerechtsdeurwaarders zijn we de partner van de advocaten: een rol die we graag met verve vervullen. De kandidaat- en titularis-gerechtsdeurwaarders van ENACTIS gaan er namelijk prat op dat ze met u meedenken in uw dossiers: op die manier realiseren we effectief een meerwaarde die de essentie van ons beroep raakt. Als u uw dossier aan ons toevertrouwt, onderzoeken we samen elke mogelijkheid om de doelstellingen van uw cliënt zo snel mogelijk te verwezenlijken.

In-house knowhow

Juridische procedures zijn vaak complex en vereisen zowel generalistische als specialistische kennis. 

Op algemeen vlak is ons team zeer breed opgeleid, maar in het gerechtelijk recht (en natuurlijk het uitvoeringsrecht in het bijzonder) voelen we ons het meest thuis. U kan steeds op onze expertise beroep doen, wanneer de noodwendigheden van uw dossier een overleg vereisen.

advocaten

Dienstverlening

Dankzij onze schaal zijn we in staat om de dienstverlening zélf te verzekeren in de hele provincie Oost-Vlaanderen: wij betekenen zélf alle akten voor ons grondgebied, zonder tussenkomst van derden. Maar ook buiten Oost-Vlaanderen laten wij u uiteraard niet in de steek: we hebben doorheen onze lange geschiedenis een sterk en kwalitatief netwerk uitgebouwd van collega’s die stuk voor stuk onze waarden en principes delen.

Feedback

We koppelen frequent en op maat met u terug, maar voorzien voor u ook de mogelijkheid om zelf op ons webportaal in te loggen, waar u de stand van uw dossier op elk moment kan raadplegen.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP.
EEN KWALITATIEVE SAMENWERKING IS VERZEKERD.