Nieuwe wet minnelijke invordering

Sinds 01/09/2023 is de nieuwe wet minnelijke invordering van toepassing. Wat verandert er concreet? Centraal staat een verplichting om eerst een gratis herinnering te versturen aan de tegenpartij. Pas 14 dagen daarna kan een schadebeding aangerekend worden, waarvan het bedrag verder beperkt wordt. Contacteer ons voor meer info.